Персоналії

Директор інституту – академік НАМН України Владислав Вікторович Безруков
1940 р. народження. Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця в 1963 році. Аспірантуру з фізіології проходив в Інституті геронтології в 1965-1968 роках. Доктор медичних наук (1983), член-кореспондент АМН України (1997), професор (1998), заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України (2000), премії ім. Т.І.Єрошевського (Росія, 2001), Державної премії України (2003), академік НАМН України (2011).
Автор понад 430 наукових праць, в тому числі 19 монографій та учбових посібників з фізіології та соціальної геронтології.

Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (з 21 серпня 2015).

Заступники директора:

 • Заступник директора з наукової та лікувально-організаційної роботи –
  Валерій Броніславович Шатило, доктор медичних наук, професор; телефон (44) 430-40-68
 • Заступник директора з загальних питань Кушнір Олександр Іванович;
  телефон (44) 430-40-87

Адміністративний склад:

 • Головний лікар – Сергій Вікторович Козлов,
  телефон (44) 430-40-42
 • Головний бухгалтер – Алла Володимирівна Паршикова,
  тел. (44) 229-58-65
 • Вчений секретарУчений секретар – к.м.н. Холін Віктор Олександрович,
  телефон (44) 229-58-53

В штаті Інституту – понад 600 співробітників, серед них більш ніж 100 – науковці.
Потужний науковий потенціал складають: 33 доктора наук (з них – 3 академіка, 1 член-кореспондент, 12 професорів), 44 кандидата наук.

Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії, 8 Заслужених діячів науки і техніки України.
Виконавці кращих робіт в галузі вікової фізіології, імунології, клінічної геронтології стали лауреатами премій України ім. О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також С.П.Боткіна (РАМН). Міжнарод­ні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарьов, з біології старіння – академік В.В.Фролькіс.
Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003р.)