Клініка

Головний лікар інституту – канд.мед.наук Сергій Олександрович КУЗЬМЕНКО.

Завдяки унікальній структурі клініки створені оптимальні умови для проведення наукових досліджень і надання кваліфікованої високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги населенню України.

Клініку очолювали кандидати медичних наук Віталій Іванович ДЖЕМАЙЛО (1967-1974), Валерій Платонович ТЕРЕЩЕНКО (1975-1987), Владислав Володимирович ПОВОРОЗНЮК (1987-1991), Заслужений лікар України  Галина Петрівна ФЕДЬКО (1992-2009), з жовтня 2009 р. по жовтень 2023 р. – Сергій Вікторович КОЗЛОВ.

Клініка працює відповідно до ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на право проведення медичної практики,дотримуючись сучасних медичних настанов та протоколів. Високоспеціалізована стаціонарна медична допомога надається щороку більше ніж 4000 хворим з усіх регіонів України, переважно людям літнього та старечого віку. Їх ефективне лікування і реабілітація допомагає не тільки справлятися з симптомами захворювань, а й  створити оптимальну якість життя. Консультативну допомогу щороку отримують понад 15 тисяч хворих.

Клінічні відділення забезпечені висококваліфікованими кадрами докторів і кандидатів медичних наук,  лікарів вищої (60%) та першої (20%) кваліфікаційних категорій. Клініка має сучасне діагностичне забезпечення (комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), нейрофункціональна діагностика, рентгенографія, УЗД, лабораторна діагностика, двохфотонна рентгенівська та ультразвукова денситометрія, тощо.

Головні напрями діяльності клініки інституту:
діагностика, лікування, реабілітація хворих похилого і старечого віку з захворюваннями систем:

 • серцево-судинної (ІХС, гіпертонічна хвороба),
 • дихальної (хронічний бронхіт, обструктивна емфізема легень),
 • нервової (когнітивні розладі альцгеймеровского та судинного типу, остаточні явища перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, паркінсонізм),
 • опорно-рухового апарату (остеохондроз, остеопороз, захворювання суглобів).

Згідно з ліцензією МОЗ України лікувально-діагностична робота проводиться за напрямками:

 • кардіологія,
 • терапія,
 • пульмонологія,
 • неврологія,
 • реабілітація після інсульту,
 • ревматологія,
 • ортопедія і травматологія,
 • дієтологія,
 • психотерапія,
 • фізіотерапія,
 • гінекологія,
 • дерматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • урологія.

Лікувальна база інституту представлена кардіологічним відділенням (30 ліжок), відділенням клінічної і епiдемiологiчної кардіології (34 ліжка), загальнотерапевтичним відділенням (32 ліжка), відділенням вiкової патології нервової системи (27 ліжок), відділенням екстрапiрамiдних захворювань нервової системи (32 ліжка), відділенням реабiлiтацiї хворих з порушенням мозкового кровообігу (32 ліжка), відділенням вікової патології опорно-рухового апарату (40 ліжок), терапевтичним відділенням з денним стаціонаром (30 ліжок).

Консультативне поліклінічне відділення створене у 1958 р. і функціонує як структурний підрозділ клініки Інституту згідно з нормативними документами МОЗ України.

Відділення надає висококваліфіковану спеціалізовану консультативну медичну допомогу дорослому населенню міста Києва, Київської області та інших областей України. У консультативному поліклінічному відділенні здійснюється комплексне обстеження пацієнтів та проводиться диференційна діагностика вік-залежних захворювань на догоспітальному етапі.

Основні напрями діяльності відділення:

 • діагностика і лікування захворювань опорно-рухового апарату,
 • серцево-судинної,
 • дихальної та
 • нервової систем;
 • профілактика захворювань і ускладнень;
 • визначення біологічного віку людини.

Консультативний прийом ведуть досвідчені лікарі-клініцисти вищої кваліфікаційної категорії, кандидати медичних наук за спеціальностями:

 • терапія,
 • кардіологія,
 • неврологія,
 • ортопедія,
 • урологія, гінекологія,
 • офтальмологія,
 • оториноларингологія
 • стоматологія.

Проведення всіх необхідних консультацій та обстежень і прийняття рішення щодо подальшої тактики лікування можливі протягом одного робочого дня. При необхідності проводяться консультації пацієнтів  провідними фахівцями Інституту – докторами та кандидатами медичних наук, одразу в день звернення до поліклініки. Після комплексного обстеження проводиться відбір пацієнтів для планової госпіталізації в відділення клініки згідно науково-дослідних планів Інституту.

Діагностика:

 • Електрокардіографія
 • Ехокардіографія
 • Холтеровське моніторування АД та ЕКГ
 • Лазерна допплерівська флоуметрія
 • Спірографія
 • Велоергометрія
 • Електроенцефалографія
 • Холтеровське моніторування ЕЕГ
 • УЗД кровотоку головного мозку
 • Денситометрія рентгенологічна та ультразвукова
 • Рентгенографія с морфометрією
 • Рентгенограмостео-денситометрія кисті
 • УЗД органів черевної порожнини, малого тазу
 • Оцінка біологічного віку людини
 • Лабораторна діагностика
 • Рентгенологічне обстеження

На базі лікувальних і лабораторно-діагностичних підрозділів Інституту розроблені та впроваджені нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, які мають важливе значення для надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Зокрема, протягом останніх років у відділенні вікової патології опорно-рухового апарату в результаті співпраці з університетом Шеффілда (Великобританія) створена українська версія алгоритму FRAX для оцінки 10-річного ризику переломів стегнової кістки та інших великих остеопоротичних переломів. Використання алгоритму дає змогу розширити можливості діагностики й лікування остеопорозу в лікувально-профілактичних установах, де відсутні інструментальні методи його діагностики (ультразвукова денситометрія та рентгенівська абсорбціометрія). У цьому ж відділенні розроблений і впроваджений новий метод діагностики остеопорозу, який полягає в оцінці якості трабекулярної кісткової тканини (TBS). Використання методу дозволяє на 61% підвищити точність прогнозування високого ризику переломів. Вперше в Україні створено фортифікований вітаміном D хліб та вивчено його ефективність у корекції вітамін D дефіцитних станів у людей старше 50 років.

У відділенні реабілітації хворих з порушеннями мозкового кровообігу розроблено і впроваджено комплекс заходів для відновлення функцій мозку, в якому використовуються сучасні методи транскраніальної магнітної стимуляції мозку та транскраніальної мікрополяризації. Комплексна реабілітація підвищує ефективність відновлення порушених функцій мозку в 2 рази, скорочує тривалість раннього реабілітаційного періоду на 30 %, знижує ризик повторних інсультів на 15-20 %.

У загальнотерапевтичному відділенні в контрольованих клінічних дослідженнях доведено ефективність тривалого застосування пептидних препаратів, мелатоніну та  фізичних тренувань щодо сповільнення процесів старіння. У співпраці з НТТУ «КПІ» розроблено апаратно-програмний комплекс «Гіпотрон М» для проведення гіпоксичних тренувань з метою розширення адаптаційних можливостей організму та сповільнення процесів старіння,  реабілітації та лікування хворих з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, порушеннями вуглеводного і ліпідного обміну.

У відділенні екстрапірамідних захворювань нервової системи розроблено метод оцінки генетичної схильності до розвитку хвороби Паркінсона, комплексну програму діагностики та лікування цього захворювання, впроваджено у практику охорони здоров’я метод магнітолазерного впливу на периферичні депо дофаміну у пацієнтів для профілактики темпу прогресування хвороби Паркінсона.

В межах виконання наукової тематики розроблено інноваційну модель організації діяльності хоспісу та відділення паліативної допомоги в лікарні невиліковно хворим особам похилого віку. Запропонована модель дає можливість суттєво підвищити якість надання допомоги невиліковно хворим людям похилого віку, ефективно використовувати наявні ресурси, зменшити емоційне навантаження на членів сім’ї і обслуговуючий персонал. Впровадження моделі базується на перепрофілюванні існуючих структур і не потребує додаткового фінансування.

На базі клініки Інституту ефективно функціонують 6 лікувально-діагностичних центрів та асоціацій, які щороку забезпечують надання високоспеціалізованої медичної допомоги більше ніж 6000 хворим. Це Український геріатричний реабілітаційний центр, Український центр паркінсонізму, Український науково-медичний центр з проблем остеопорозу, Міжнародний остеоартрологічний центр, Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера, Асоціація “Мікроциркуляція, реологія, тромбоутворення”.

Контакти:
клініка: телефон/факс приймальні головного лікаря +38 (044) 430-4042; приймальний покій – (044) 430-9202; денний стаціонар – (044) 432-9985;
консультативне поліклінічне відділення – телефон: +38 (044) 430-4054 (реєстратура).

Київ,  ул. Вишгородська, 67