Лабораторія радіобіології

Керівник – доктор медичних наук Євген Миколайович ГОРБАНЬ

Дослідження лабораторії, яка була створена у 1993 р. (до того функціонувала група радіобіології у складі лабораторії фізіології), спрямовані на вивчення вікових особливостей негативних наслідків впливу на організм іонізуючого опромінення та пошуку методів їх попередження. З цією метою опановано широкий діапазон фізіологічних, біохімічних, радіоімунних, молекулярно-біологічних методичних підходів.

З’ясовано ендокринні механізми радіаційного стресу та особливості функціонування ендокринної системи в умовах дії низьких доз іонізуючого опромінення.  Встановлено вікові особливості змін адаптаційних реакцій організму на поєднану дію іонізуючого опромінення і хронічного ситуаційного стресу. Показано, що результатом опромінення є прискорене старіння організму і “омолодження” вік-залежної патології. Досліджено вікові особливості різних проявів метаболічного синдрому у тварин, підданих дії іонізуючого опромінення в сублетальних дозах.

В експерименті на тваринах встановлено, що застосування геропротекторів запобігає розвитку небажаних вікових змін функції органів і систем, спровокованих опроміненням. Вивчена ефективність різноманітних засобів для попередження індукованих опроміненням метаболічних порушень, зокрема, мікрохвильового електромагнітного опромінення низької інтенсивності, препарату синьо-зеленої водорості спіруліни, різних технологій гіпоксичного впливу, препарату «Кораргін», біологічно активної добавки «Цигапан», донора монооксидуазоту тіонітрозильного комплексу заліза. Доведена можливість корекції низки радіо індукованих порушень ендокринного гомеостазу препаратом спіруліни. Встановлено сприятливі ефекти певних режимів гіпоксичного впливу та препарату «Кораргін» при проявах метаболічного синдрому (корекція змін перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, ліпідного та вуглеводного обмінів, судинних реакцій, рівнів ендотеліальних факторів регуляції судинного тонусу, зменшення інсулінорезистентності; корекція за допомогою гіпоксичного впливу змін рівня експресії мРНКсубодиниць транскрипційних факторів HIF, функціонального стану нервової системи та ін.). Визначені вікові особливості зазначених радіопротекторних ефектів. Досліджено вікові особливості радіоіндукованих порушень судинної реактивності, показано можливість їх корекції або попередження за допомогою біофлавоноїду Кверцетину.

Запитання або повідомлення для зав.лаб.радіобіології
Всі поля обов'язкові до заповнення