ЛАБОРАТОРІЯ МЕДИЧНОЇ ДЕМОГРАФІЇ

Керівник (до 2022 року) – кандидат економічних наук Наталія Антонівна ФОЙГТ

Лабораторія створена у 1962 р. і спочатку мала назву лабораторії демографії і санітарної статистики, яку очолювала доктор медичних наук Ніна Миколаївна САЧУК. Згодом перейменована у лабораторію медичної демографії, керівником якої був кандидат медичних наук Юрій Вікторович ПАКІН, а потім кандидат медичних наук Валерія Петрівна МІНАЄВА. З 2003 р. лабораторію демографії старіння очолює кандидат економічних наук Наталія Антонівна ФОЙГТ.

Основні напрями досліджень: вивчення динаміки основних детермінант демографічного старіння та їх впливу на вікову структуру населення; аналіз статево-вікової структури, часової та регіональної динаміки смертності в Україні; оцінка очікуваної тривалості здорового життя та визначення втрат років здорового життя через передчасну смертність, поширення не фатальних хвороб та дію змінюваних факторів ризику; вивчення впливу відомих факторів ризику на здоров’я в похилому віці; визначення монетарних орієнтирів для розробки профілактичних інтервенцій у сфері охорони громадського здоров’я.

В лабораторії розроблено інтерактивну комп’ютерну базу даних «Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень і регіонами» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55189 від 15.11.2012); алгоритм оцінки якості життя осіб похилого віку (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74358 від 24.10.2017); алгоритм автоматизованого долікарського обстеження функціонального стану особи похилого віку (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31234 від 15.01.2008); алгоритм оцінки дієтарних звичок осіб похилого віку з використанням інструменту «Анкета для епідеміологічних досліджень дієтичних звичок DQESv2» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74360 від 24.10.2017); алгоритм оцінки рівня фізичної активності осіб похилого віку з використанням інструменту швидкої оцінки фізичної активності Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA) (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 74362 від 24.10.2017).

Лабораторія пропонує навчальні, методичні та практичні послуги з оцінки здоров’я населення: 1) для наукових та студентських бібліотек медичного профілю – щорічні презентації результатів чергового раунду дослідження «Глобальний тягар хвороб» (Global Burden of Disease) з розповсюдженням випусків журналу «The Lancet», у яких оприлюднені ці результати; 2) для організаторів охорони здоров’я та студентів медичних вишів – курс лекцій «Сучасна метрика здоров’я та її застосування у практиці охорони громадського здоров’я» з оцінки здоров’я населення за методологією міжнародного дослідницького проекту «Глобальний тягар хвороб» («Global Burden of Disease») та її застосування у плануванні й оцінці ефективності інтервенцій охорони громадського здоров’я; 3) для епідеміологів, демографів та організаторів охорони здоров’я – інтерактивну комп’ютерну базу даних «Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами» за період з 1965 р.; 4) для організаторів охорони громадського здоров’я різних рівнів, сімейних лікарів – методичну та практичну допомогу в оцінці здоров’я громади за методологією міжнародного дослідницького проекту «Глобальний тягар хвороб» («Global Burden of Disease»), включаючи оцінку обсягу втрат здоров’я громади за причинами захворюваності та смертності; оцінку обсягу втрат здоров’я громади через усувні фактори ризику; визначення монетарних орієнтирів для планування та оцінки ефективності профілактичних інтервенцій у громаді.

Контакти: телефон +38 (063) 049-2789.

Запитання або повідомлення для зав.лаб.демографії старіння
Всі поля обов'язкові до заповнення