Архів надходжень до картотеки за 22 жовтня 2019 р.

1.    Антонюк-Щеглова І.А. Мелатонінутворювальна функція епіфіза при старінні. Шляхи корекції: Дис. на здобуття наук. ступеня …

Архів надходжень до картотеки за 6 серпня 2019 р.

1.    Біднюк В. Захворювання при порушенні балансу «бадьорість-сон» / В.Біднюк // Мат. Буковинського міжнар. медико-фармацевтичного …

Архів надходжень до картотеки за 1 серпня 2019 р.

1.    Актуальні питання лікування та реабілітації м’язово-скелетних порушень: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, …

Архів надходжень до картотеки за 26 лютого 2019 р.

1.    «Нове в аритмології» для лікарів за спеціальностями «кардіологія»,  «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика – …