ГРУПА ФАРМАКОЛОГІЇ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ГРУПА ФАРМАКОЛОГІЇ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Керівник – доктор мед. наук Ліана Петрівна Купраш

Основні напрямки наукової діяльності групи полягають в ство­ренні, розробці, вивченні фармакологічної активності, механізмів дії, фармакодинаміки нових геріатричних засобів природного поход­ження та впровадженні їх в медичну практику.
Показано, що геріатричні препарати природного походження – фламікар, таблетки Мумійо-Віта С, гранули спіруліни – мають цілю­щу дію на елементи, найбільш пошкоджувані при старінні (стан клітинних мембран, енергетичне забезпечення клітин, активність мік­росомальних ферментів); подовжують тривалість життя експеримен­тальних тварин при спонтанному старінні та в умовах радіаційного опромінення; виявляють лікувальний ефект при захворюваннях у лю­дей похилого та старечого віку (атеросклероз, кардіосклероз, ане­мії, захворювання гепатобіліарної системи); мають сорбційні властивості, які сприяють виведенню з організму токсичних агентів. Обгрунтована доцільність використання створених препаратів в ге­ріатричній клініці в якості лікарських засобів широкого спектру дії, що нормалізують метаболічні процеси і функції організму і сприяють усуненню патологічних станів. Ведеться подальший пошук в напрямку вивчення біологічно активних сполук (рослинного поход­ження, продуктів бджільництва тощо) з метою можливого їх викорис­тання для створення нових ефективних геріатричних препаратів.

Запитання або повідомлення для фармакологів
Всі поля обов'язкові до заповнення