Кардіологічне відділення ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Входить до складу відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, що під керівництвом академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України і РАМН,  заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, професора, д.мед.наук КОРКУШКО Олега Васильовича.

Науковий куратор відділення – доктор медичних наук, професор Жарінова (Лішневська) Вікторія Юріївна, член Українського і Європейського товариства кардіологів, віцепрезидент Української асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення», Член Президії Російської спілки гемостазіологів, автор понад 300 робіт, серед яких монографії, методичні рекомендації, інформаційні листи, патенти, присвячені питанням діагностики та лікування ІХС, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності мікросудинних порушень, профілактики і лікування тромбозів.

Відділення організує проведення діагностичних досліджень з використанням унікальних методик, розроблених в Інституті геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, із залученням досвіду інших дослідницьких центрів вищого рівня акредитації України, країн СНД  і Європи, що включають:

 • оцінку індивідуального ризику судинних подій
 • ранню до клінічну діагностику наявності змін в міокарді і судинах
 • діагностику ризику тромбозів
 • діагностику ризику розвитку небезпечних для життя аритмій
 • діагностику порушень кровотоку на рівні мікроциркуляторного русла і порушення реологічних властивостей крові

(діагностика зазначений станів проводиться з використанням запатентованих унікальних методик, розроблених в Інституті геронтології НАМН України, дослідження виконуються авторами методик)

 • діагностику ішемічної хвороби серця
 • діагностику серцевої недостатності
 • діагностику гіпертонічної хвороби

В програму обстеження пацієнтів входить діагностика індивідуальної схильності до розвитку захворювань серцево-судинної системи з визначенням:

 • генетичних маркерів схильності до патології серцево-судинної системи
 • неінвазивної доклінічної діагностики ранніх маркерів патології міокарду, судин
 • доклінічна лабораторна діагностика загального стану організму з використанням унікальної технології ЕЛІ-тест.

На підставі результатів обстежень здійснюється індивідуальний підбір медикаментів (з використанням лабораторних та апаратних  методів контролю за ефективністю терапії) для лікування і профілактики

 • Ішемічної хвороби серця
 • Гіпертонічної хвороби
 • Серцевої недостатності
 • Облітеруючих захворювань нижніх кінцівок
 • Тромбозів (антиагрегантів, антикоагулянтів)
 • Антиаритмічних препаратів
 • Мікросудинних порушень у хворих на цукровий діабет та захворюваннями периферичних судин
 • та інших захворювань серця і судин.

Проводиться діагностика та лікування станів, що призводять до розвитку та прогресування серцево-судинної патології:

 • хвороби печінки
 • цукровий діабет
 • захворювання щитоподібної залози та ін.

Розробляється індивідуальна програма профілактики розвитку захворювань серцево-судинної системи та їх ускладнень в залежності від наявності факторів ризику, генетичної схильності і поточного стану організму.

Додатково відділення здійснює нагляд за людьми старшого віку в літній період та в період Новорічних свят.

Під час госпіталізації пацієнти перебувають у комфортних двомісних палатах  із  санвузлом (є можливість розміщення пацієнтів в палатах підвищеного комфорту).

Контактний телефон: (063) 932-95-80