Дирекція та вчена рада

Адміністрація ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії  медичних наук України»
В.В. БЕЗРУКОВ – директор інституту, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, президент наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України

 

Приймальна директора: телефон (044) 430-4068, факс (044) 430-4134

В.Б. ШАТИЛО – заступник директора інституту з наукової роботи, доктор медичних наук, професор.
Телефон (044) 430-4068

С.В. КОЗЛОВ – головний лікар клініки інституту

Приймальна головного лікаря – телефон / факс (044) 430-4042

В. О. ХОЛІН – вчений секретар інституту, кандидат медичних наук
Телефон (044) 229-5853

О.І. КУШНІР – заступник директора інституту з загальних питань
Телефон (044) 430-4087

А.В. Паршикова – головний бухгалтер, телефон (044) 229-58-65
Частина минулих та діючих членів вченої ради